Kamu Hizmet Standartları
24 Ağustos 2017

ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BİLGİ/ BELGELER

HİZMETİN EN GEÇ SUNULMA SÜRESİ

1

»    Poliklinik Muayenesi

1)    T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik belgesi (15 yaş üzeri için fotoğraflı),

2)    Adres ve telefon bilgileri beyanı,

3)    Ücretli hastalar için vezne makbuzu,

 

2 saat

2

»    Hekim Seçme Hakkı Kullandırılması

1)Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

1 dakika

3

»    Röntgen çekimi

1)    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi

2 saat

4

»    EKG

1)    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 dakika

5

»    Laboratuvar tetkikleri

1)    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

4 saat

6

»    İstiharat Raporu

1)    T.C kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi(15 yaş üzeri için fotoğrafı)

2)    İstirahati veren hekim tarafından düzenlenen istirahat süresinin belirtildiği rapor

3)    Ücret Ödendi Makbuzu

4)    Çekilen röntgen filmleri ve yapılan tetkikler

1 gün

 

 

 

7

»    Online Laboratuvar Sonuçları

1)    T.C kimlik no

2)    Protokol no

4 saat

 

8

»    İlaç Malzeme Raporları

1)    T.C kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi(15 yaş üzeri için fotoğrafı)

2)    Çekilen röntgen filmleri ve yapılan tetkikler

3)    Hekim tarafından düzenlenen rapor kağıtları

1 gün

 

9

»    Adli vakalar için rapor düzenlenmesi

1)    T.C kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi

2)    Mahkemeden alınan üst yazı

2 saat

 

10

»    Epikriz Düzenlenmesi

1)    T.C kimlik numaralı kimlik

2)    Dilekçe

 

30 dakika

11

»    Hasta hakları başvurusu

1)    T.C Kimlik numaralı kimlik

2)    Başvuru Formu

15 iş günü

 

12

»    Organ Bağış İşlemleri

1)    T.C Kimlik Belgesi

30 dakika

 

13

»    Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

1)    Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi(Kendisi,18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzası)

2)    T.C Kimlik numarası yazılı kimlik belgesi(15 yaş üzeri için fotoğraflı)

1 gün

14

»    Şikayet başvurusuna cevap verilmesi

1)    Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren )

15 gün

15

»    Satın Alma

1)    Malzeme istek belgesi

2)    Lüzum Müzekkeresi

3)    Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi

4)    Teklif Belgesi

5)    Gazeteye ilan belgesi

6)    İhale sonucu, tebliğ ve onaylaması

7)    Sözleşme

8)    Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı

9)    Fatura

10) Ödeme emri Belgesi

 

2 ay

16

»    Acil Hasta Kabülü

1)    Varsa T.C Kimlik Numaralı Kimlik(15 yaş üzeri Fotograflı)

2)    Ücretli Hastalar için vezne makbuzu

1 dakika

17

»    Enjeksiyon Pansuman İşlemleri

1)    T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2)    Reçetenin Nüshası

30 dakika

18

»    Morg Hizmetleri

1)    Cenaze Teslim Formu

2)    Ölüm belgesi

3)    Defin Rushatı

2 gün

19

»    Evde Bakım Hizmetleri

1) Özürlü raporları

2) Sağlık Raporları

3) TC Kimlik numaralı kimlik

                         15 gün

20

»    Diş muayene ve tedavi işlemleri

1)T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2)Hasta onam formu

                          2 saat

21

»    Diş protez hizmetleri

1)T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2)Hasta onam formu

3)Hasta müstehaklık raporu

4)SGK protez onayı

5)Ücret makbuz dekontu.

 

                         20 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

ATİLA KAĞNICI

Adı Soyadı

:

HULUSİ DENİZ OĞUZ

Ünvan

:

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ.

Ünvan

:

Başhekim  V.

Adres

:

ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ Başhekimliği

Adres

:

ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ Başhekimliği

Tel

:

0 258 571 64 01

Tel

:

0 258 571 64 01

Faks

:

0 258 571 52 26

Faks

:

0 258 571 52 26

e-Posta

:

Khb20.camelidh@saglik.gov.tr

e-Posta

:

Khb20.camelidh@saglik.gov.tr