Eğitim Birimi
07 Haziran 2022

Eğitim Birimi olarak amacımız;

Kurumumuz bünyesinde sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri, sunulan sağlık bakım hizmetine yansıtmaktır.

Eğitim Birimi olarak hedeflerimiz;

*İşe yeni başlayan personelin kuruma uyumunu sağlamak, mesleğine olan bağlılığını artırmak
*Personelin moralini yükseltmek,
*Personele kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavratacak becerileri kazandırmak,
*İşin gerektirdiği temel mesleki becerileri kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak,
*Farklı kurumlarda çalışan personelin tanışıp-kaynaşmalarını sağlamak,
*Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak, iş yöntem ve tekniklerini geliştirmek,
*Kurumun sunduğu hizmetin nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak,
*Hizmet sunumu aşamasında karşılaşılacak hataları ve iş kazalarını azaltmak,
*Personele zaman yönetimini öğreterek fazla mesai ihtiyacını ortadan kaldırmak, birden fazla iş yapabilme özelliği kazandırmak.
     

EĞİTİMLERİMİZ
 

         Yeni Personelin Oryantasyon Eğitimi;   

İşe yeni başlayan Personele Genel-Bölüm-Bölge uyum eğitimi, birim değişikliği yapılan personele Bölüm Uyum eğitimi; eğitimin yapısı ve detayı, yeni personelin tecrübe ve eğitimi ile, yapılacak işlerin niteliğine bağlı olarak Eğitim Birimi, Kalite Yönetim Birimi, Çalışan Hakları Birimi, İSG Birim Sorumlusu, , Enfeksiyon Hemşiresi, Hasta Hakları ve İletişim Birimi, , Sivil Savunma Birimi, Bilgi yönetim sistemi birim sorumlusu ve ilgili Birim Sorumlusu tarafından verilir.

 

           Hizmet İçi Eğitimler

Her yıl Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanmakta olup eğitim programı  bu plana göre yürütülmektedir.

Hizmet İçi Planda olmayıp, ilgili ay içinde  ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına göre ve özel günler kapsamında plan dışı eğitimler düzenlenmektedir. Verilen eğitimler aylık Plan Dışı Eğitimler olarak kayıt edilir.
 
Birebir -Uygulamalı -Yerinde Eğitimler Covid 19  Pandemi süreci sebebi ile kısıtlamalar getirilmiş olup eğitimlere
Uzaktan Eğitim : EĞMOD (tıklayınız) üzerinden devam edilmektedir. 

Pandemide normalleşme sürecine girilmiş olması nedeniyle Yüz yüze ve uygulamalı eğitimlere başlanmıştır. 
 

        Hasta Ve Hasta Yakını Eğitimleri:

İhtiyaca yönelik hasta ve hasta yakını eğitim dosyası, elektronik ya da fiziki ortamda oluşturulmuştur. İhtiyaca göre belirlenen eğitim konuları servis hemşiresi ya da servis eğitim hemşiresi tarafından hasta ve yakınlarına verilir. Eğitim konu başlıkları:

1-Hasta servise kabul edildiğinde verilen eğitimler 

2-Tedavi sürecinde verilen eğitimler

3-Taburculuk esnasında verilecek eğitimler


BİRİM SORUMLUSU :Engin ŞENOL
Dahili Tel:1057