Amaçlarımız

  AMAÇLARIMIZ


Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en uygun zamanda, en düşük maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

Çalışanlarımız İçin;

*Tüm çalışanlarımızın birlik ve beraberliklerini sağlamak, motivasyonlarını yüksek düzeyde tutmak.

*Sağlıklı huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak ve sürekliliğini devam ettirmek.

*Performans değerlendirme sonuçlarına göre yüksek performans gösteren çalışanlarımızı takdir etmek ve ödüllendirmek.

*Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme imkânı sağlamak.

*Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak.

*Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek.

*Çalışanlarımızın maddi ve manevi kazanımlarını gözetmek, korumak.

 Hastalarımız İçin;

*Uluslararası sağlıkta kalite standartlarında hizmet almalarını sağlamak.

*Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliğini sağlamak.

*Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek.

*Üst düzey hizmet sunabilmek için teknolojik altyapımızı geliştirmek.

*Hasta beklentilerini anlamak ve bu beklentinin üzerinde sağlık hizmeti sunmak için sürekli gelişmek.

Toplum İçin;

*Diğer kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile yaşam kalitesini artıracak eğitim, planlama koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak.

*Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek adına çağdaş, teknolojik sağlık hizmeti vermek.

*Doğaya dost ve çevreci bir yaklaşım sergilemek.