Değerlerimiz
26 Ocak 2022

REHBERLİK EDEN DEĞERLERİMİZ

Farklıyız.

Çameli Devlet Hastanesi çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.

- Kaliteli Hasta Bakımı ve Tedavisini Önde Tutarız.

Evrensel kalite standartlarında hizmet etmeyi kabul ederiz ve kalitenin sürekli bir değişim halinde olduğunun bilinci içinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına kaliteyi geliştirme faaliyetlerine önem veririz. 

· İnsan Odaklıyız.

Çameli Devlet Hastanesi çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser. Hastaları ile duygudaşlık kurar ve hastalarına bağlıdır. Hastalarımızın bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.

- Katılımcıyız.

İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir. Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanacağız. Hasta ve Çalışan memnuniyeti ve önerilerini önemsiyoruz.

· Tıbbi Etik Kurallara Uygun Davranırız.

Çameli Devlet Hastanesi yönetim ve çalışanları olarak tüm faaliyetlerimizi etik değerlere uygun olarak yürütürüz.

-İş Güvenliğini önde tutarız.

Çalışanlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim görevimizdir.

Çevreye Saygı Duyuyoruz.

Çameli Devlet Hastanesi olarak yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görüyoruz.

Güvenilir ve Şeffaf bir kurumuz.

Tüm faaliyetlerimizde hesap verebilir ve güvenilir bir kurum olmak için çalışıyoruz.

- Ekip Ruhuna inanıyoruz ve Sürekli Eğitim ilkesini benimsiyoruz.

Tüm çalışma arkadaşlarımızın birbirine saygılı ve işbirliği içinde olmasını teşvik ediyor ve gerekli ortamı sağlamak için çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. Kurum dışındaki eğitimlere çalışanlarımızın katılımın sağlanması için çalışıyoruz.

- Bilgi Güvenliği ve Gizliliğini sağlıyoruz.

Çameli Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteriyoruz.

- Kalite Yönetim Sistemlerine İnanıyoruz.

Çameli Devlet Hastanesi olarak; kalite politikamız gereği kalite yönetim sistemlerini ve Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarını uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.