Evde Sağlık Birimi
24 Eylül 2021Evde sağlık hizmetleri nedir?

      Evde sağlık  Hizmeti, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde ,gerek kronik bir hastalığın takibinde yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda eğitimli personel  ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tıbbi bakım ve tedavisinin uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.   

Evde sağlık Hizmetlerinden kimler faydalanabilir?

   Kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan yatalak hastalara (örneğin; Alzheimer, Demans, Hemipleji, parapleji, İnme-felç gibi …) yararlanabilmektedir. Yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir Sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan hastalara Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanamamaktadır.  

Hizmete Başlama Zamanı ve Hizmet Verilen Bölgeler;

Hastanemizde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 2011 tarihinde açılmış olup yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde randevu sistemiyle hizmet verilmektedir.Ayda ortalama 80 hastaya evinde evde sağlık hizmeti verilmektedir.

Evde sağlık hizmetine nasıl başvurulur?

Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler mesai saatleri içinde kendileri ve ya yakınları aracılığı ile aile hekimlerine, hastanemizdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birim polikliniğine, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine bizzat giderek veya telefon ile başvuru yapabilirler. Evde sağlık hizmetlerine başvurmak için Türkiye’nin genelinde tesis edilen 444 38 33 numarası mesai saatleri içersinde aranabilir.

Başvuru için gerekli belgeler;

   Hastanın nüfus cüzdanı ve varsa mevcut raporlarıdır. Başvuru formu aile hekimi veya Evde Sağlık Hizmeti birimi tarafından doldurularak kayıt altına alınır

 

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevleri;

      Hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu hasta nakil ambulansı ile sağlanır.

   Ayrıca diş poblemi olan evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın uygun görüldüğünde evinde veya ağız ve diş sağlığı merkezimizde tedavileri yapılmaktadır.

   Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.

 

İletişim:

    Çameli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0 (258) 5716401