Satınalma Birimi
04 Şubat 2022

Birimin temel görevi hastane bünyesindeki birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet alımları ile yapım işlerini gerçekleştirmektir. Bunun için birçok Pazar araştırma ve satın alma işlemleri başlangıçtan muayene kabul aşamasına kadar birim tarafından getirilmektedir.

Satın alma süreci genellikle satın almacının teklif alacağı pazarı araştırmasıyla başlar. Tedarikçi firmaların belirlenmesinden sonra, satıcı firmalardan kendileri hakkında bilgi, piyasa fiyatları ve alımı yapılacak ürün için teklifleri istenir. Firmalarla ilan yoluyla ve direkt olarak irtibata geçer.

 

Satın Alma Biriminin Görevleri

 • Bölümlerden gelen isteklerin kaydedilmesini sağlamak.
 • Bölümlerden gelen satın alma dosyalarını hazırlamak sonuçlandırmak.
 • Teknik bakım ve onarım biriminden gelen satın alma dosyalarını hazırlamak ve sonuçlandırmak.
 • En uygun fiyat ve ödeme şartıyla mal alınabilecek firmaları tespit etmek.
 • Alım ihaleleri açmak, ilan vermek, firma teklif mektuplarını incelemek.
 • Üretilen mallardan numune almak, model ve kalitesini incelemek, karar verdiği mallar için satın alma planları yapmak..
 • Satın alma komisyonunda onaylatmak.
 • Üretici firmalarla sözleşme yapmak.
 • Faturaların düzenli olarak kayıt edilmesini ve kontrolünü sağlamak.
 • Birim içerisinde dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.
 • Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişikleri takip ederek birim çalışanlarına ve ilgili amire bilgi vermek.

BİRİM SORUMLUSU :Hüseyin ZEYCAN
Dahili Tel:1054